Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Naposledy upraveno: 10. 9. 2015

5.únorový den je Dnem bezpečnějšího internetu.

Kromě dnešní besedy (pozvánka níže), jsme v rámci aktivit Safer Internet Day připravili jsme tipy pro bezpečné užívání internetu: pro rodiče je jich 25, pro děti 20 (aby toho neměly tolik ;) )
Kromě toho nabízíme užitečné odkazy a slovníček pojmů z oblasti bezpečí na internetu.
Užitečné čtení (a nejenom to) Vám přeje Modrá linka.
(NE) BEZPEČÍ NA INTERNETU

Bohuslava Horská, Jarmila Krajčová

Dnes si už téměř nedovedeme představit, jak bychom mohli žít bez něj. Ještě před nedávnými časy jsme si vůbec neuměli představit, že bychom žili s ním a v něm. Internet. Virtuální fenomén určený nejprve armádnímu prostředí, fascinující médium, které může mnoho dávat, ale také mnoho brát.

Ke Dni bezpečnějšího internetu (8. únor) jsme připravili tipy pro rodiče a děti pro bezpečnější používání internetu. Rodiče jich mají 25, a děti 20.

V závěru textu nabízíme také slovníček pojmů z oblasti bezpečí na internetu. Přejeme Vám i sobě, aby uvedené texty napomohly ke zvýšení bezpečí při užívání internetu.


Bezpečné a pozitivní užívání PC a internetu – PRO RODIČE

1)Vzdělávejte se v oblastí PC technologií a internetu, abyste drželi krok se svými dětmi. Seznamte se s prostředím sociálních sítí (např. zřízením vlastního profilu nebo nahlédnutím do profilu známého s jeho souhlasem a
komentářem).
2)Veďte co nejvíce otevřenou a pozitivní komunikaci o počítačích. Mluvte s dětmi o jejich času, přátelích a aktivitách na internetu stejně jako o jiných přátelích a aktivitách. Vyzvěte děti, aby si s vámi povídaly o tom, jak tráví čas na internetu, a snažte se část tohoto času trávit s nimi. Je to skvělá příležitost, jak zahájit diskusi a posílit vzájemnou důvěru i vztah.
3)Dle věku dětem pomozte s výběrem aktivit na internetu – komunikační místnosti, nicku, aktivit. Nezřizujte dětem profil na Facebooku, pokud jim ještě nebylo 13 let.
4)Naučte děti, že rozdíl mezi dobrým a špatným platí na Internetu stejně jako v reálném životě.
5)Poučte děti, že ne vše, co si přečtou nebo uvidí na Internetu, je pravda. Vyzvěte je, aby se vás zeptaly, pokud si nejsou jisté.
6)Stanovte určité hodiny pro pobyt u PC. Nastavte program, který PC vypne, nebo umístěte měřič času (budík, minutník …) vedle PC.
7)Vyzvěte děti, aby vám sdělily, pokud se něčeho na internetu bojí nebo z něčeho nemají dobrý pocit. Zachovejte klid a ubezpečte je, že vás mohou upozornit opravdu na cokoli, co by jim dělalo starosti, aniž by byla omezena jejich práva k zužívání počítače.
8)Ve spolupráci s dětmi vytvořte seznam domácích pravidel používání internetu. Měli byste do něj zahrnout typy webů, které nejsou omezeny, hodiny pro používání internetu a pokyny pro komunikaci s ostatními uživateli online včetně konverzačních místností. Seznam může být slovní, nebo i obrázkový, vytvořený ručně nebo počítačově – důležité je, aby se na jeho tvorbě děti podílely, nebo ještě lépe jej vytvořily víceméně samy. Pravidla se jim budou lépe dodržovat.
9)Umístěte počítače připojené k Internetu do společných prostor mimo pokoje dětí.
10)Adresy webových stránek, které vaše děti navštěvují nejčastěji, uložte ve složce „Oblíbené“ (najdete ji v menu prohlížeče). Favorizovaná místa na interne budou tak moci navštěvovat opakovaně, aniž by musely znovu používat vyhledavač s jeho riziky.
11)Seznamte se s možnostmi nástrojů internetových filtrů (například Rodičovská kontrola systému Windows Vista (US) nebo Windows Live OneCare Family Safety (US) jako doplňků rodičovského dohledu.
12)Chraňte děti před automaticky otevíranými okny s nevhodným obsahem používáním blokování automaticky otevíraných oken, které je součástí aplikace Internet Explorer. Můžete také nastavit blokování automaticky otevíraných oken, které se zobrazují, když neprocházíte Internet, pomocí programu Windows Defender.
13)Zjistěte, jaké webové stránky a konverzační místnosti děti navštěvují a s kým hovoří. Najděte s nimi veřejné, monitorované konverzační místnosti, či je vyzvěte, aby používaly pouze tyto.
Doporučte jim webové stránky vhodné přímo pro děti: Příkladem jsou stránky www.alik.cz, http://kids.yahoo.com nebo http://www.askforkids.com
14)Trvejte na tom, aby děti nikdy nesouhlasily se schůzkou s kamarádem (někdy spíše „kamarádem“) z internetu.
15)Naučte děti, aby neposkytovaly osobní informace při používání e-mailu, konverzačních místností nebo programů pro zasílání rychlých zpráv bez Vašeho povolení, aby nikdy nevyplňovaly registrační formuláře a osobní profily (včetně toho, kam chodí do školy nebo kde často pobývají) a neúčastnily se online soutěží bez Vašeho vědomí.
16)Dbejte o to, aby děti nevystavovaly na webu videa či vlastní fotografie.
17)Zajistěte, aby se vás vždy zeptaly, než provedou jakékoliv finanční transakce online, včetně objednávání, nakupování či prodávání položek – i když se jedná o malou částku.
18)Promluvte si se svými dospívajícími dětmi o pornografii a online obsahu jen pro dospělé a nasměrujte jejich pozornost na kvalitní weby týkající se zdraví a sexuality. Může to být příležitost k přirozenému „poučení o sexualitě“.
19)Chraňte děti před spamem. Poučte děti, aby na internetu neposkytovaly svou e-mailovou adresu (se jménem a příjmením), aby nereagovaly na nevyžádanou poštu a aby používaly e-mailové filtry.
20)Naučte děti zodpovědnému a etickému chování na internetu. Internet by neměly používat k pomlouvání, šikanování či zastrašování jiných uživatelů.
21)Zajistěte, aby děti respektovaly právo na vlastnictví ostatních v režimu online. Vysvětlete jim, že vytváření nelegálních kopií práce jiných lidí - hudby, videoher a dalších programů - je stejné jako krádež v obchodě.
22)Naučte děti etickému používání veškerých materiálů on line pro vlastní školní a jinou práci (řádné uvádění zdrojů, citace).
23)Proberte s dětmi online hraní hazardních her a jejich potenciální rizika. Připomeňte jim, že online hraní hazardních her je pro ně nezákonné.
24)Pokud narazíte na internetu na stránky s nevhodným obsahem, oznamte jejich existenci na národní internetovou horkou linku (www.horkalinka.cz).
25)Svým aktivním přístupem se snažte o pozitivní využití potenciálu internetu k rozvoji Vašich dětí i Vašeho vzájemného vztahu.
Tipy PRO DĚTI, jak se bezpečně chovat na internetu:
1.Povídej si s rodiči o tom, co děláš na internetu. Nejenom že tím chráníš sám sebe, ale také třeba rodiče můžeš něco nového naučit (pokud zrovna nejsou informační technici  )
2.Otevírej a odpovídej pouze na e-maily od lidí, které znáš. E-maily s přílohami od lidí, které neznáš, rovnou smaž.
3.Používej filtry spamů. Správce e-mailové adresy obvykle nabízí možnost aktivovat
si protispamovou ochranu v e-mailové schránce. S prosbou o podrobnější informace
se obrať na provozovatele serveru, kde máš zřízenu e-mailovou adresu. Pravidelně
kontroluj svoji složku nevyžádané pošty a spamů a přesvědč se, že zde neskončily
některé neškodné e-maily. Moderní technologie nejsou neomylné.
4.Heslo nebo přihlašovací jméno své internetové schránky nebo jiného prostoru v internetu si nech jenom pro sebe. Nikdy ho nikomu neprozrazuj, ani nejlepšímu kamarádovi. Hesla, které si volíš, by měla obsahovat velká a malá písmena a číslice, mela by mít aspoň 8 znaků.
5.Na internetu vystupuj pod přezdívkou nebo zkratkou svého jména, nepoužívej svoje jméno a příjmení. Jméno a příjmení si nedávej ani do e-mailové adresy.
6.Svůj mail uváděj bez znaku @ - zavináč. Bude Ti chodit méně nevyžádaných nevhodných e-mailů ve své e-mailové schránce.
7.Svoje jméno, příjmení, věk, adresu, důvěrné informace o sobě a svých blízkých nikdy nesděluj někomu, s kým ses seznámil v prostředí internetu. Pokud bys to chtěl udělat, poraď se se svými rodiči nebo jiným dospělým, kterého dobře znáš.
8.Na svém profilu/účtu si nastav ochranu soukromí, tj. zadej, že se jedná o informace soukromé, nikoli veřejně přístupné.
9.Nevydávej se za staršího, než jsi – možná je to dobrá zábava, ale nemusí být bezpečná.
10.Navštěvuj jenom ty stránky, které jsou vhodné pro děti. Neotvírej stránky, které vypadají podezřele nebo vyžadují potvrzení zletilosti. Pokud narazíš na stránky, kde je vstup pouze pro dospělé, respektuj to. Nenech se tam pozvat ani nikým jiným.
11.Pokud s tebou na internetu někdo začne konverzovat na intimní téma, okamžitě ukonči konverzaci a vše řekni rodičům, nahlas správci chatovaní místnosti.
12.Řekni rodičům, pokud narazíš na obsah stránek, který se ti nebude zdát v pořádku. Požádej je, aby to oznámili.Můžeš to oznámit sám na www.horkalinka.cz.
13.Nevystavuj své fotografie nebo videa bez souhlasu rodičů, nezasílej je v žádném případě někomu, koho osobně neznáš, a tomu, koho znáš, pouze se souhlasem rodičů. Pokud tě k zasílání fotografií nebo videí někdo přemlouvá nebo nutí, sděl to rodičům nebo jinému dospělému.
14.Nikdy se nesetkávej s  někým, s kým ses seznámil na internetu, bez doprovodu rodičů. Z bezvadného kamaráda nebo kamarádky ve Tvém věku se může vyklubat někdo úplně jinými se špatnými úmysly. Pokud bys na takovou schůzku chtěl jít, tak výhradně v doprovodu rodičů nebo někoho dospělého. I kdyby Ti rodiče dovolili, abys šel sám, vezmi někoho s sebou.
15.Na internetu nejsi nikdy úplně anonymní. Každý uživatel internetu se dá vypátrat.
16.Rozdíl mezi dobrým a špatným na internetu je stejný, jako v reálném životě. Pokud někomu ublížíš (pomluvíš ho, řekneš něco ošklivého…) – bolí to stejně, jako „naživo“.
17.Na druhou stranu - všechny informace, které jsi našel na internetu, nemusí být pravdivé, všemu nemusíš věřit.
18.Dodržuj pravidla slušného chování i na internetu.
19.Pokud o tobě někdo rozšiřuje hanlivé zprávy, profily, fotky, obrať se na správce webu s žádostí o smazání. Nejdříve to však ukaž rodičům nebo jiné dospělé osobě, které důvěřuješ
20.Kromě internetu věnuj svůj čas i knihám, časopisům, divadlu, výstavám a podobně, abys měl zkušenosti i ze „skutečného“ světa. Internet nenahradí opravdový život.

Užitečné odkazy:
www.bezpecne-online.cz/surfuj-bezpecne/nakupy-na-netu - rady pro děti
www.sos.cz - Stránky Sdružení obrany spotřebitele, kde najdete varování před neseriózními obchody a tipy pro bezpečné nakupování
www.coi.cz/esc - Stránky Evropského spotřebitelského centra, na které je možné se obrátit v případě nákupu v některé z evropských zemí
www.seznamsebezpecne.cz – video o bezpečnosti na internetu
http://www.i-legalne.cz - Informace o službách kde si můžeš hudbu koupit legálně - český internetový server pro stahování hudebních souborů za poplatek.
www.all-music.cz - Nákupní server s nabídkou CD a DVD
www.mp3.com - Jeden z největších světových serverů pro stahování hudby za poplatek
http://www.pro-music.org - stránky, kde hudebníci nabízejí svým fanouškům ukázky ze svých děl, propagují alba a informují o koncertech (ke stažení zdarma).
www.freemusic.cz - Server pro volné stahování hudby interpretů, kteří dali svá díla volně
k dispozici
www.filmynejsouzadarmo.cz - Kampaň české protipirátské unie s informacemi o právních souvislostech stahování a kopírování souborů.

Slovníček pojmů
Agresivita na internetu – probíhá často v různých diskusích, chatovacích místnostech. Jde o urážky, nadávky, často i od cizích lidí. Má na ni vliv i tzv. „odbrždění“, vyvolané specifickým prostředím internetu.
Bezpečné heslo – má 8-12 znaků, obsahuje malá i velká písmena, číslice i speciální znaky, nejedná se o běžné (ani cizí) slovo, je drženo v tajnosti, není používáno na více místech.
Cyber šikana - šikana na internetu (nebo také virtuální šikana, kyberšikana, apod.) je obdobou psychické šikany, jejím prostředím je však internet. Může mít podobu urážení, nadávání, vyhrožování, zveřejňování nepravdivých údajů, znevažujících fotografií nebo videí, to vše za účelem druhého ponížit, zesměšnit.
Červ – funguje podobně jako virus, ale červ je schopen se šířit sám, bez závislosti na přenosu hostitele, je schopen automatického rozesílání kopií sebe sama na jiné počítače.
Filtr spamů – protispamová ochrana v e-mailové schránce. Tuto možnost nabízí k aktivaci správce e-mailové adresy. Podezřelé e-maily pak nejdou do hlavní pošty, ale třídí se do složky „spam“.
Grooming – kybergrooming – navazování kontaktů přes internet, zvaní na schůzku a s cílem oběť zneužít. Deviantní osoby na internetu mohou využívat důvěřivost dětí, vyvolávat v nich emocionální závislost, vtírat se do jejich přízně, lákat je na konverzaci o sexu, apod. Pokud dojde k osobnímu setkání, je vážně ohrožena bezpečnost a zdraví dětí.
Happy slapping – v překladu něco jako „spokojené fackování“. Oběť – může jí být kdokoliv, útočníkům známá i neznámá – je nafilmována či vyfocena při různých ponižujících nebo i zesměšňujících situacích, které útočníci mohou i záměrně vyvolat a zároveň natáčet, a poté zveřejnit na internetu, k „pobavení“ ostatních.
Nevhodný obsah na internetu – může jít o sexuální, rasistická, násilná témata, apod. K nim se lze dostat záměrně, ale i náhodně – při hledání něčeho jiného přes vyhledávače, do e-mailové schránky formou spamů, přímou nabídkou od někoho přes komunikační kanály (chatroom, sociální sítě, apod.).
Rodičovská kontrola – program, který je možné nainstalovat si v počítači na účtu dítěte, a který umožní zablokovat webové stránky nebo filtrovat webový obsah, který může být urážlivý či nevhodný pro děti.
Snímek obrazovky (screenshot) – stisknutím tlačítka PrtSc (Print Screen) se „vyfotí“ to, co je aktuálně na obrazovce. Tento obrázek je pak možné uložit např. do textového souboru, kde poslouží jako důkaz např. nevhodné konverzace, apod.
Spam – nevyžádaná obtěžující pošta.
Stalking – cyberstalking – pronásledování na internetu. Jde o zasílám obtěžujících zpráv, často i s výhružkami, zastrašováním. Jde o úmyslné obtěžování, které snižuje kvalitu života dané osoby a ohrožuje její bezpečnost.
Trojský kůň - může být samostatný program, který se tváří užitečně (např. hra, spořič obrazovky apod.). Tato funkčnost však slouží pouze jako maskování záškodnické činnosti, kterou v sobě trojský kůň ukrývá. Po instalaci pak může např. zaznamanávat znaky zadávané z klávesnice, odposlouchávat přístupová jména a hesla, apod.
Virus – počítačový program, který se šíří tím, že vytváří kopie sebe sama, a způsobuje škodu (od „neškodného obtěžování“ až po mazání souborů apod.). Počítač jím může být napadený po přenesení např. na flash disku, nebo stažením z internetu a otevření nakaženého souboru.

Použité zdroje:
www.safer.inernet.cz - Nekomerční rozmnožování a rozšiřování je výslovně povoleno s uvedením zdroje českého vydavatele a organizace Klicksafe.de a webové stránky www.klicksafe.de.
www.microsoft.com
www.modralinka.cz

zpět na hlavní stránku

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English