Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Modrá velryba

Naposledy upraveno: 14. 4. 2017

Virtuální svět přináší jeden zásadní fenomén: často se těžko odhaluje, co je pravda, a co ne. Tak je tomu i v případě Modré velryby, která je nyní velmi frekventovaným tématem (viz portál Policie ČR, idnes apod.)
Modrá velryba je virtuální hrou, která přišla z Ruska. Nápad byl převzat z filmu Insider. Účast spočívá v plnění jednotlivých úkolů různých úrovní. Zřejmě existuje více variant hry odlišné míry destruktivity. Odpověď na otázku, zda se jedná o skutečnou hru, nebo jen zdařilou propagandu určité komunity, není snadná – snad ji přinese budoucnost. Samozřejmě to neznamená, že vše, co se kolem Modré velryby děje, nemůže děti a mladé lidi k nežádoucímu chování inspirovat. Vysoká míra medializace podněcuje zvědavost a pokyn „nehrajte Modrou velrybu“ může být stejný, jako pokyn „neolizovat zmrzlé zábradlí“ ve filmu Obecná škola. Uvědomujeme si, že i tento článek k tomu může přispět, ale jako linka důvěry věnující se mimo jiné dětem a mládeži považujeme za důležité se k tomuto tématu vyjádřit.
Proč děti mají zájem takové hry hrát? Důvodů může být celá řada. Jsou tu jednak ty banálnější, jako je zvědavost, pocit nudy či touha po dobrodružství, dále například problémy spojené s dospíváním, často náročným hledáním sebe sama a naplnění života. Příčinou mohou být ale i ne zcela uspokojivé vztahy – rodinné či vrstevnické. Důležité jsou i sociální faktory: „sociální nákaza“, která se prostřednictvím sociálních sítí šíří velmi snadno a díky které se účastníci se navzájem inspirují a podporují. Hrát svoji roli může i popularita sdílených videí, ocenění či obdiv dalších účastníků nebo zadavatelů úkolů. V neposlední řadě je tu i kultura počítačových her, které se často vyznačují podobnou strukturou spočívající v hraní na různých úrovních a přechodu „levelu na level“, které podněcuje touhu hrát dál a uspět. Svou roli hraje „disinhibiční efekt“. Jev, který ovlivňuje chování v prostředí internetu, zejména představa, že to, co se děje na internetu, nebo v souvislosti s ním, se „děje jen v mé hlavě“ a není reálné, spolu s pocitem, že „vše je jen hra“.
Co tedy s Modrou velrybou? Věnovat jí přiměřenou míru pozornosti, vědět, že tu je, a mít oči otevřené. Rodiče by měli být v takovém kontaktu se svými dětmi, aby věděli, co naplňuje jejich čas, a všimli si, když se děje něco neobvyklého (jako je například plnění bizarních úkolů ve 4:20 ráno, změny v chování apod.), a také, aby se jim děti nebály svěřit i s něčím nečekaným, zvláštním a třeba i nechvályhodným. Děti by také měly mít přiměřenou, smysluplnou náplň času v „off-line světě“, tak, aby se nenudily, ale aby nebyly ani přetížené. Pokud dojde k podezření, že se na tomto poli s mým blízkým něco děje, je důležité uchovat důkazy – uložit si snímek obrazovky (printscreen) a obrátil se přímo na Policii. Stejně tak by měly ve stejném případě učinit i jiné osoby, pokud se o něčem takovém dozví.
Modrá linka, linka důvěry nejen pro děti a mládež, je i v této oblasti samozřejmě k dispozici dětem i dospělým. Všechny kontakty najdete na www.modralinka.cz.


zpět na hlavní stránku

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English