Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Jak zvládnout vysvědčení (pro rodiče)

Naposledy upraveno: 23. 6. 2017

Nepotrvá dlouho a přijde poslední týden nového školního roku. Kromě dlouho očekávaného volna a letní pohody přináší i vysvědčení, které by mělo odrážet to, jak se žákům a studentům vedlo v uplynulém školním roce.

Jak se na vysvědčení připravit? Nejde jen o přiměřenou odměnu, ale spíše, jak se na něj připravit psychicky. Ne každé vysvědčení vypadá totiž tak, jak rodiče očekávají.

• Rodiče by neměli být překvapeni tím, jak vysvědčení dopadlo – i když i to může stát. Nejde jenom o to, jaké známky dítě dostane, nejde jen o výsledky. Jde o celý proces, o to, jak dítě (spolu s rodiči) ke škole přistupuje, jak se snaží, jak ho to baví, co mu škola a učení přináší. Rodič by měl být parťákem, průvodcem, ne jenom výstupní kontrolou. Když známe možnosti a limity dítěte (a možná i daného vyučovacího systému), dokážeme ocenit i ne úplně skvělé vysvědčení.

• Není dobré zacházet do extrému: vysvědčení přehnaně řešit, věnovat mu nadměrnou pozornost a trápit sebe i dítě – ale také se o něj nezajímat a neřešit vůbec, jaké vysvědčení dítě má.

• Dítě by mělo vědět, že rodičům záleží více na něm, než na tom, jaké známky přinese, že není jenom jejich výkladní skříní. Mělo by vědět, že se dokážeme za něj postavit, i když nemá nejlepší známky (což ale neznamená všechno svést na učitele nebo systém)

• Dítě by mělo také vědět, že dlouhodobé lajdáctví se nevyplácí. Že když má na jedničku a dostane trojku proto, že na školu „kašle“, přinese to určité důsledky, (třeba právě v odměně za vysvědčení). Dítěti můžeme vysvětlit, že dospělý dostane v zaměstnání odměny také za dobrou práci, a ne tehdy, když se nesnaží.

• Když už dítě přinese horší vysvědčení, než rodiče čekají, je důležité nejednat impulzivně (tělesné tresty, nepromyšlené zákazy apod.). Dítě má vědět, že se rodič zlobí, první reakce ale může více ublížit, než konstruktivně řešit. Je dobré se zklidnit, třeba se jít napít, jít do vedlejší místnosti apod. – a nejednat jen pod vlivem emocí.

• Je třeba ocenit snahu tam, kde ji dítě vynaložilo, i když to na známce není vidět. Je možné navrhnout, co se dá dělat, například doučování, opakování (spíše ale na začátku školního roku, než o prázdninách, děti potřebují opravdu „vypnout“).

• I když rodiče prožívají frustraci z toho, jaký má dítě školní prospěch, není vhodné je srovnávat s ostatními, ventilovat své zklamání před příbuznými, známými apod. Narušuje to vztah a důvěru mezi rodiči a dětmi.

• Špatné známky neznamenají špatné rodiče. Vysvědčení si rodiče nemají brát za všech okolností osobně.

• Z praxe na lince důvěry víme, na jaké věty děti obvykle negativně reagují. Co tedy neříkat:

*S takovým vysvědčením nechoď domů! (Dítě to může vzít vážně)

*Jestli dostaneš trojku (…), nepojedeš na tábor (budeš se každý den hodinu učit; zakážu Ti na celé prázdniny tablet; budeš mít celé prázdniny zaracha). (Rodič mluví o něčem, co není reálné dodržet)

*Z tebe bude popelář! (Jednak rodiče projevují nedůvěru ve svoje dítě, a také zbytečně devalvují určitá povolání)

*Kdybys neměl tu trojku, tak by to bylo hezké vysvědčení (Rodič se zaměřuje jen na neúspěch dítěte, to, co je dobré, zůstává nepovšimnuto)

*Hanka od sousedů měla samý! (Dítě se necítí při srovnávání dobře, navíc si tento model odnáší do života. A – pětka u jednoho může znamenat trojku u druhého).

Václav Mertin napsal: "Vysvědčení není rozsudek nad dítětem, ale informace o tom, jak se mu podařilo zvládnout požadavky školy, jak se učitelům podařilo naučit je látce a jak se rodičům podařilo vytvořit mu podmínky k práci." (MERTIN, V. Výchovné maličkosti. Praha: Portál, 2011)

zpět na hlavní stránku

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English