Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Konference 2008

Internetové poradenství

ilustrační foto

Modrá linka uspořádala 14. října 2008 Konferenci internetového poradenství. Ta se stala historicky prvním setkání odborníků v českém prostředí nad tímto tématem. Zaznamenala velký zájem z řad odborníků, k odborné diskusi se sešlo téměř 70 pracovníků nejrůznějších typů institucí, studentů či dalších osob.

Mezi přednášejícími vystoupili jak přední odborníci z akademické půdy a profesionálové z institucí, které službu internetového poradenství poskytují, tak i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Policie ČR. Jednotlivé příspěvky byly doplněny praktickými semináři a workshopy.

ilustrační foto

V rámci konferenčních panelů byla otevřena celá škála témat, zájem účastníků vzbudily především nové formy internetového poradenství (chat, Skype) a možností jejich využití, stejně tak vliv internetu jako média na způsob komunikace. Svůj prostor dostala i supervize, kterou pracovníci využívají ke zvýšení svého odborného potenciálu prostřednictvím reflexe obtížných situací.

Modrá linka by ráda navázala na tuto konferenci i v rámci svého budoucího působení. Od účastníků konference se jí dostalo mnoha námětů, kterým je třeba se věnovat, aby internetové poradenství bylo schopno reagovat na potřeby klientů. Z reakcí odborníků v této oblasti vyplývá, že uspořádání Konference internetového poradenství bylo významným impulsem přispívajícím ke zvyšování kvality této služby.

ilustrační foto

Konference se uskutečnila v prostorách kraje Vysočina v Jihlavě pod záštitou tehdejšího hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila a odbornou záštitou České asociace linek důvěry. Velký podíl na její realizaci měla Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě.

Elektronický sborník konferenčních příspěvků si můžete stáhnout zde:

Otradovcová, J. (Ed.). (2010). Internet – cesta ke klientovi ve 3. tisíciletí? Sborník příspěvků z první národní konference věnované problematice internetového poradenství – Jihlava 2008. ISBN 978-80-254-7706-9. [http://www.modralinka.cz/files/Sbornik_KIP2008.pdf]

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English