Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

O projektu

Konference internetového poradenství (KIP)

Jedním z témat a dlouhodobých vizí, které si brněnská Modrá linka vzala za své, je všestranná podpora a rozvoj kvality internetového poradenství jako legitimní a specifické poradenské metody využitelné v prostoru pomáhajících profesí. Modrá linka nechtěla být „jen“ kvalitním poskytovatelem této služby klientům (které poskytuje od roku 1999), ale chtěla a chce být také aktivním spolutvůrcem podoby této služby (více o Modré lince si můžete přečíst zde).

Možností, jak takový kvalitativní růst podpořit, je vytváření prostoru, ve kterém je možné vést diskusi, mapovat situaci, reflektovat zdary i obtíže takové práce a zabývat se aktuálními tématy a hledat možné cesty, jak prostředí internetu dobře využít ve prospěch klientů sociálních služeb a pomáhajících profesí vůbec. Proto někdy v roce 2007 vznikla myšlenka uspořádat tematickou konferenci, která by takový prostor nabídla a vytvořila. Vznikl tak projekt KIP – konference internetového poradenství.

První konferencí z tohoto projektu se stala konference realizovaná v říjnu 2008 v Jihlavě a její název byl i otázkou: Internetové poradenství – cesta ke klientovi ve 3. tisíciletí? Po konferenci padlo rozhodnutí, že nechceme, aby se tato aktivita stala jednorázovou záležitostí a rozhodli jsme se pokračovat i v příštích letech s tím, že projektu bude slušet forma bienále. Další konference, která se proto konala v říjnu 2010 v Brně a nesla titul Praxe a teorie současného internetového poradenství. Hlavním tématem tak nebyla otázka, zda-li internetové poradenství „ano či ne?“, ale „jak?“. Z konference vzešel zajímavý sborník zajímavých textů a několik posledních kusů je pro zájemce ještě k dispozici, např. zde.

Přípravy letošního ročníku jsou již v plném proudu a tak se na Vás těšíme 12. září 2012 v Brně. Téma konference protentokráte zní Rozmanité cesty internetového poradenství. Letošní ročník tak bude věnován fenoménu pestrosti a spletitosti cest, po kterých internetové poradenství může kráčet.

Projekt KIP – konference internetového poradenství se stal významným, kreativním a vlídným prostorem, ve kterém se dějí důležité věci kolem internetového poradenství. Buďte u toho letos s ostatními také i Vy...

Za autory projektu
Ladislav Ptáček

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English