Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Aktuality

Organizační informace pro účastníky konference

4. října 2014
V sekci Ke stažení jsou k dispozici všechny organizační informace pro účastníky konference. Informace se týkají jak dopravy a cesty na konferenci, tak i organizaci a zajištění vlastní konference a celého dne. K dispozici je také Sborník anotací příspěvků a workshopů. Všechny organizační informace jsme rozeslali e-mailem také všem registrovaným účastníkům konference.

Ovlivněte i Vy dění na konferenci!

30. září 2014
Součástí programu konference bude také kulatý stůl věnovaný problematice oznamovací povinosti, dilematům a otazníkům, které poskytovatelé internetového poradenství ve své praxi řeší. Vnímáme, že toto téma mezi jednotlivými poradnami rezonuje jako důležité téma. Proto již předem nabízíme možnost ovlivnit, o čem konkrétně bude na kulatém stole vedena diskuse. Pokud máte zajímavý podnět (řešené dilema, otázky a vyvstalé otazníky, které byly řešeny v kontaktu s klientem, v supervizi apod.), nabídněte nám je ještě před konferencí, a to e-mailem na adresu l.ptacek@modralinka.cz.

Dalším z cílů, které jsme si pro letošní konferenci předsevzali, je mapování historie internetového poradenství. Vycházíme z faktu, že skutečná historie internetového poradenství není v našem prostředí dosud relevantně zmapována a není ji věnována pozornost, kterou si zaslouží. Proto bychom chtěli využít setkání nás všech na Konferenci internetového poradenství 2014 mimo jiné také ke sběru dat, které by nám umožnily následně historii zpracovat a reflektovat. Jestliže se chcete připojit k mapování historie internetového poradenství v ČR, vyplňte za Vaši organizaci či soukromou praxi následující stručný materiál, který budek dispozici na recepci konference. Výsledky těchto aktivit, včetně navazujících, by mohly zaznít na následující konferenci v roce 2016.

Program konference je kompletní!

17. září 2014
Dnes zveřejňujeme podrobný program konference (stáhnout), včetně všech jmen přednášejících a přesného časového schématu. Věříme, že letošní nabídka přednášek, seminářů a workshopů pro nás všechny bude inspirativní.

Předběžný program konference

11. září 2014
Pod záložkou Ke stažení si můžete stáhnout a prohlédnout předběžný program letošní konference INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ - Svět bez hranic? Naleznete v něm názvy příspěvků a témat, kterými se budeme na letošním ročníku konference zabývat. V následujících dnech zveřejníme plnou verzi programu včetně přesných časů a jmen všech přednášejících a lektorů. Začátek konference je plánován na 9:00 hod., ukončení konference bude v 16:45 hod.

Přihlašování na konferenci

5. září 2014
Všem zájemcům o účast na konferenci připomínáme, že na přihlášení zbývají již jen tři týdny – elektronické přihlášky přijímáme do pátku 26. 9. 2014. Přestože volná místa na konferenci jsou, doporučujeme neponechávat přihlášení na poslední chvíli. Těšíme se na Vás!

Účast na konferenci jako další vzdělávání sociálních pracovníků

4. září 2014
S přibývajícími přihláškami na konferenci odpovídáme na dotazy, zda je konference akreditována a je ji tak možné započítat do dalšího profesního vzdělávání. Projekt Konference internetového poradenství nemá žádnou akreditaci. Z hlediska zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách konferenci ani jako další vzdělávání možné akreditovat nelze, je však možné sociálním pracovníkům v souladu s ustanovením § 111 tohoto zákona účast na konferenci do dalšího vzdělávání započítat a to v rozsahu 8 hodin za rok. Účast na této konferenci si tak mohou započítat ti sociální pracovníci, kteří si v letošním roce nezapočítali účast na jiné konferenci. Konference splňuje požadavek na odbornost a vztah k činnosti sociálního pracovníka, jako základní podmínku započitatelnosti.

Záštita nad konferencí

25. července 2014
Odbornou záštitu nad konferencí převzal doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., vedoucí Katedry sociální práce a sociální politiky Fakulty sociálních studií MU, se kterou konferenci společně připravujeme. Záštitu nad letošním ročníkem projektu KIP převzal Mgr. Marek Šlapal, člen Rady Jihomoravského kraje. Za podporu této konference děkujeme!

Výzva k přihlášení příspěvků na konferenci

23. května 2014
Jak uvádíme na jiných místech webu, kromě vyžádaných příspěvků zazní také příspěvky přihlášené. Zveme tedy odborníky a pomáhající profesionály z oblasti internetového poradenství k aktivní účasti s možností přihlásit do programu konference příspěvek formou workshopu či přednášky. Deadline přihlášek je stanoven 13. června 2014. Více informací v záložce Call for papers / monografie.

Spuštěn web konference i přihlašování na konferenci

7. května 2014
Ode dnešního dne je možné podávat přihlášky prostřednictvím elektronického formuláře. Uzávěrka přihlášek je sice až 26. září, ale doporučujeme se přihlásit co nejdříve. Přestože máme k dispozici větší prostory, než v minulých ročnících, kapacita je stále limitována. Těšíme se na Vaši návštěvu.

V provozu je také celý web konference, který bude průběžně plněn informacemi o přípravách i vlastní realizaci konference.

Program konference – významní přednášející

2. května 2014
Pracujeme na přípravě celého programu letošního ročníku konference. Nese název INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ – Svět bez hranic? Účast přislíbili prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., a prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Máte se na co těšit.

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English