Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Call for papers/monografie

Na konferenci zazní jak vyžádané, tak přihlášené příspěvky. Nabízíme profesionálům a odborníkům, kteří se problematikou internetového poradenství zabývají, možnost přihlásit svůj příspěvek. Aktivní účast na konferenci může mít podobu přednášky nebo workshopu.

Přihlásit se k aktivní účasti je možné elektronickou cestou na adrese andrealaskova@email.cz, za splnění následujících pravidel a kritérií:
Součástí přihlášky je anotace v rozsahu 1500 – 2000 znaků (vč. mezer). Obsahem anotace má být název a téma, přímé propojení s tématikou internetového poradenství, nástin obsahu, u workshopu zvolená aktivita (plus počet účastníků – optimální, minimální a maximální). Dále je potřeba zaslat strukturované CV s důrazem na zkušenost s vyhlašovanou tematikou.
Uzávěrka přihlášek je 13. 06. 2014. Organizační a odborný výbor konference poskytne zpětnou vazbu a informaci o ne/zařazení přihlášeného příspěvku na program konference. Po schválení přednášky či workshopu autor nejpozději do 03. 09. 2014 podrobnou strukturu a obsah příspěvku. Zvýhodněny budou přihlášky, které budou aspirovat na publikaci v monografii (viz dále). Účastníci, kteří na konferenci aktivně vystoupí, nehradí účastnický poplatek.

V souvislosti s letošní konferencí připravujeme na I. čtvrtletí roku 2015 vydání monografie věnované tématu shodnému s vyhlášeným tématem konference. Do monografie mohou být zařazeny i příspěvky, které nezazní na konferenci. Vyhlašujeme tak možnost přihlásit příspěvky do této monografie nezávisle na programu konference. Cílem monografie je nabídnout odborné veřejnosti aktuální a relevantní teoretické a praktické poznatky z problematiky internetového poradenství jako svébytné poradenské disciplíny ve světě pomáhajících profesí. Všechny přihlášené příspěvky projdou recenzním řízením, na základě kterého ne/budou zařazeny k publikaci. Recenzní řízení (vyjma příspěvků, které zazní na samotné konferenci) je zpoplatněno manipulačním poplatkem 300,- Kč.

Termín odevzdání příspěvků, které nezazní na konferenci: 15. 10. 2014
Termín odevzdání příspěvků prezentovaných na konferenci: 10. 11. 2014

Podrobné pokyny pro a kritéria pro zpracování odborného textu pro příspěvky do připravované monografie naleznete v sekci Ke stažení nebo zde.

Přihlášky je možné podávat na adrese andrealaskova@email.cz

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English