Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Program

Program koncipujeme plně v duchu vyhlášeného tématu letošního ročníku konference – "Svět bez hranic?", které navazuje na předchozí ročníky a nabízí široké pole otázek a odpovědí, reflexí zkušeností i výzkumu dané problematiky, které si tato konference chce položit a hledat na ně odpovědi. Téma evokuje otázky hranic, limitů a naopak možné bezbřehosti internetového poradenství, propojování či rozdělování reálného a virtuálního světa, uplatnění různých přístupů či metod práce, otázky týkající se klientů ve světě internetu a internetu ve světě klientů. Konference by měla napomoci hledání hranic internetového poradenství či objevování jeho bezhraničnosti a nejrůznějších dimenzí ve světě pomáhajících profesí.

Ve středu 17. září jsme zveřejnili celý podrobný program konference, včetně přesného časového schématu, v jakém bude konference probíhat. Přečíst si jej můžete zde nebo v sekci Ke stažení. K dispozici je také Sborník anotací konferenčních příspěvků a workshopů.

Letošní ročník otevřou svými přednáškami významné osobnosti z oborů psychologie a sociální práce – prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., s přednáškou na téma „Účinnost online psychoterapie“ a prof. PhDr. Libor Musil, CSc., s přednáškou „Elektronická komunikace s klienty v individualizované společnosti“. Následovat bude celá řada dalších přednášek a jiných programů. Dopolední plénum pak doplní ještě další 4 přednášky, které se budou věnovat hranicím psychologického poradenství na internetu, odpovědnosti za škodu způsobenou informací nebo radou v Internetovém poradenství nebo nahlédneme do internetové poradny v akademickém prostředí či z úhlu dobrovolnické práce.

Na plénum naváže odpolední část, ve kterých si budete moci vybrat z celkem pěti seminářů či workshopů – zjistíme, jak využít systemický přístup v internetovém poradenství, budeme se zabývat kyberšikanou, budeme se zabývat limity dlouhodobých kontaktů, tzv. navázanými klienty v e-mailovém poradenství a naší pozornosti neunikne také chat.

Poslední významným bodem programu bude kulatý stůl na téma oznamovací povinnosti v internetovém poradenství, kde ke společné diskusi zasednou odborníci z mnoha různých oblastí, které si mají navzájem v tomto tématu co říct: zástupci linek důvěry, registrovaných sociálních služeb, inspekce sociálních služeb, Policie ČR, ochrany osobních údajů a další.

K výstupům z konference bude patřit tištěný sborník příspěvků (popř. monografie). Každý účastník konference jej obdrží poštou (sborník je v ceně konferenčního poplatku). Rádi bychom, aby připravovaná publikace přesáhla rámec této konference. Možnost publikace je otevřena i těm, kteří se konference nebudou aktivně účastnit. Bližší informace naleznete opět v sekci Call for papers / monografie.

Konference začíná v 9:00 hod., ukončení plánujeme v 16:45 hod.

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English