Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Call for papers/monografie

Na konferenci zazní jak vyžádané, tak přihlášené příspěvky. Nabízíme profesionálům a odborníkům, kteří se problematikou internetového poradenství zabývají, možnost přihlásit svůj příspěvek. Aktivní účast na konferenci může mít podobu přednášky, semináře nebo workshopu.

Přihlásit se k aktivní účasti je možné elektronickou cestou na adrese andrealaskova@email.cz, za splnění následujících pravidel a kritérií:

Součástí přihlášky je anotace v rozsahu 1500 – 2000 znaků (vč. mezer). Obsahem anotace má být název a téma, přímé propojení s tématikou internetového poradenství, nástin obsahu, u workshopu zvolená aktivita (plus počet účastníků – optimální, minimální a maximální). Dále je potřeba zaslat strukturované CV s důrazem na zkušenost s vyhlašovanou tematikou.

Uzávěrka přihlášek je 15. 06. 2016. Organizační a odborný výbor konference poskytne zpětnou vazbu a informaci o ne/zařazení příspěvku přihlášeného na program konference. Po schválení přednášky či workshopu autor nejpozději do 11. 09. 2016 podrobnou strukturu a obsah příspěvku. Předpokládá se také, že pokud příspěvek zazní na konferenci, bude v adekvátní podobě (podle typu příspěvku) publikován v následně vydaném sborníku z konference.

V souvislosti s letošní konferencí připravujeme na I. čtvrtletí roku 2017 vydání sborníku věnované tématu shodnému s vyhlášeným tématem konference. Do sborníku mohou být zařazeny i příspěvky (akademické i praktické), které na konferenci nezazní. Vyhlašujeme tak možnost přihlásit příspěvky do této monografie nezávisle na programu konference. Cílem monografie je nabídnout odborné veřejnosti aktuální a relevantní teoretické a praktické poznatky z problematiky internetového poradenství jako svébytné poradenské disciplíny ve světě pomáhajících profesí. Všechny přihlášené příspěvky projdou recenzním řízením, na základě kterého ne/budou zařazeny k publikaci. Recenzní řízení (vyjma příspěvků, které zazní na samotné konferenci) je zpoplatněno manipulačním poplatkem 300,- Kč.

Termín odevzdání příspěvků, které nezazní na konferenci:27. 10. 2016
Termín odevzdání příspěvků prezentovaných na konferenci:25. 11. 2016

Kontaktní osoba: PhDr. Andrea Lásková
Přihlášky je možné podávat na adrese andrealaskova@email.cz

Podrobná specifikace požadavků na odborné texty je uvedena v samostatném dokumentu, který naleznete v záložce Ke stažení, nebo zde.

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English