Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Linka důvěry

Vyslechnout znamená poskytnout přístřeší duši…
(neznámý autor)

Haló, tady linka důvěry…

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, cítí se ohrožen potřebuje poradit nebo pomoci. Mohlo se stát něco vážného, mimořádného, může ho třeba znepokojovat něco „obyčejného“. Nechce nebo nemůže se obrátit na své blízké, nebo se třeba ocitl sám. Možná potřebuje jen slyšet něčí hlas, protože se cítí opuštěn…

Pokud i Vy jste v podobné situaci, a chcete se o své těžkosti podělit s někým, kdo Vám bude pozorně naslouchat a pomůže Vám s jejich řešením, nebo se chcete jen vypovídat, potom se s důvěrou obraťte na Modrou linku.

Základními pravidly jsou:

Výjimky: jde-li o záchranu zdraví a života nebo o oznamovací povinnost podle platných zákonů České republiky, mohou být tato pravidla výjimečně porušena. Oznamovací povinnost vzniká tehdy, napíšete-li nám v e-mailu či chatu o podezření na syndrom CAN (syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte), či trestný čin, a uvedete-li identifikační údaje své, či jiné osoby, které se situace týká. Každá situace je individuálně posuzována. Klienta o této skutečnosti vždy informujeme. Oznamovací povinnost vzniká tehdy, napíšete-li nám v e-mailu či chatu o podezření na syndrom týraného, zanedbávaného či zneužívaného dítěte, či trestný čin, a uvedete-li identifikační údaje své, či jiné osoby, které se situace týká.

Jak nás můžete kontaktovat?

Vyberte si jeden ze způsobů (více se dozvíte v záložkách na levé straně)

Můžete nám zavolat:

Pokud Vám v pracovní době (9–21 hod) neodpovídáme, věnujeme se jiným volajícím. Na zmeškané hovory z důvodu anonymity nevoláme zpět.

Můžete nám napsat:

Můžete si s námi psát:

Kdo je na druhé straně „sluchátka“?

Fotografie vedoucí linky důvěry
Vedoucí linky důvěry je Mgr. Bohuslava Horská

Pracovníky Linky důvěry jsou psychologové, pedagogové, sociální pracovníci a další odborníci se speciálním vzděláním v telefonické krizové intervenci a internetovém poradenství. Pracovníci pracují pod supervizí (odborným dohledem zaměřeným zejména na kvalitu práce) dále se vzdělávají a udržují svoji odbornost. Většina pracovníků kromě práce na lince důvěry pracuje s dětmi a mládeží v dalších organizacích a institucích.

Linka důvěry je akreditovaným pracovištěm profesní organizace linek důvěry ČAPLD (www.capld.cz)

Co na lince důvěry děláme?

Co na lince důvěry neděláme?

Na základě jakého zákona poskytujeme naše služby?

Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách, § 55 telefonická krizová pomoc

 1. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
  1. telefonickou krizovou pomoc,
  2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jsou pro nás závazné Standardy kvality sociálních služeb, které vydalo MPSV ČR v r. 2002. V jejich rámci jsme přijali tento veřejný závazek.

Veřejný závazek linky důvěry Modrá linka

Veřejný závazek si můžete přečíst zde.

S čím se klienti obracejí na linku důvěry nejčastěji?

Mýty o linkách důvěry

Zdroj: www.capld.cz

O linkách důvěry vznikly za dobu jejich existence různé nepravdivé představy a mýty. Z pohledu pracovišť, která dodržují principy etických kodexů přijatých Českou asociací pracovníků linek důvěry (Etický kodex pracovníka linky a pracoviště linky důvěry a Etický kodex internetové poradny) uvádíme ty nejčastější:

 1. Rozhovory na lince důvěry se nahrávají. Není to pravda - součástí Etického kodexu je nepřípustnost podobného postupu.
 2. Většina hovorů se týká sebevražd. Linka důvěry sice byla původně založena jako pomoc pro ty, kteří chtěli spáchat sebevraždu, dnes je však skutečnost jiná. Na linku důvěry se obracejí lidé s různorodými problémy, vážnými krizemi a událostmi, ale i s běžnými problémy všedního dne. Zkušenost pracovišť linek důvěry ukazuje, že se na nás obracejí volající nejčastěji s problémy ve vztazích.
 3. Linky důvěry pracují vždy nepřetržitě. Většinou z důvodu nedostatku finančních prostředků zůstává skutečností, že mnoho linek důvěry pracuje s omezeným provozem.
 4. Telefonování na linku důvěry vždy je bezplatné. Většina linek důvěry nabízí volání za cenu běžného tarifu, který vychází z aktuálních cen jednotlivých operátorů. Bezplatné volání je službou pouze některých linek důvěry, jejichž číslo začíná většinou na trojčíslí 800.
 5. Pracoviště linky důvěry je možné osobně navštívit. Těžištěm práce linky důvěry je telefonický kontakt nebo komunikace prostřednictvím internetu - osobní návštěva tedy není možná. V případě potřeby však pracovníci linky důvěry nabízejí kontakty na odborníky, na které se mohou lidé osobně obrátit (psycholog, právník...).
 6. Linka poskytuje zaručené rady. Naopak. Linka se snaží mobilizovat síly klienta a spolu s ním hledat řešení, které bude vyhovovat právě jemu v dané situaci.
 7. V krizové situaci linka ihned zasáhne, např. odveze dítě do dětského domova. Linky se snaží posilovat pozitivní vztahy dítěte k jednotlivým dospělým, hledají, komu dítě důvěřuje a na koho se může obrátit. Linky důvěry navíc nedisponují ani pravomocemi, ani vybavením pro takové zásahy.
 8. Jeden kontakt s linkou důvěry vyřeší vše, co potřebuji. Většinou to pravda není. Hovor může naznačit možnosti řešení, jehož součástí je často návštěva příslušného odborníka. V případě e-mailové komunikace je někdy třeba několik výměn, aby bylo dosaženo pokroku, který je třeba.

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English