Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Odborné aktivity

Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) se kromě realizace a poskytování přímých sociálních služeb svým klientům, soustředí také na odborné aktivity. Ty chtějí být ku prospěchu společenství odborné veřejnosti pomáhajících profesí a ve svém důsledku jsou opět přínosem našim klientům. Modrá linka tak propojuje teorii s praxí, praktické poskytování služeb s její reflexí mezi odborníky a využívání všech příležitostí k dalšímu profesionálnímu rozvoji a růstu.

Vzdělávání

Z vlastní praxe, znalosti aktuálního „terénu“ i společných starostí a důležitých témat pomáhajících profesí vyrůstá například činnost Centra pro vzdělávání a supervizi Modré linky, které „ví, o čem mluví“ (více informací www.vzdelavani.modralinka.cz). Vzdělávací centrum Modrá linka založila již v roce 2001. Od roku 2007 nese název Centrum pro vzdělávání a supervizi a jako vzdělávací instituce je Modrá linka akreditována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Internetové poradenství

Tématem, kterým se Modrá linka dlouhodobě zabývá, je internetové poradenství. V praxi ho poskytuje od roku 1999 a systematicky se snaží být aktivním hybatelem a podporovatelem pozitivního vývoje tohoto způsobu poradenství. Své zkušenosti se snaží předávat ostatním profesionálům v pomáhajících profesích a neustálou diskusí, výměnou zkušeností apod. se snaží podporovat správný vývoj internetového poradenství.

Z významných aktivit Modré linky v oblasti internetového poradenství patří zejména

2004 – Od roku 2004 realizujeme Výcvik v internetovém poradenství, který se postupně rozvinul do podoby uceleného vzdělávacího programu, který v dnešní době zahrnuje edukativní i supervizí část. V takovém rozsahu poskytujeme vzdělávání v této oblasti jako jediní v ČR.

2005 – Pracovníci Modré linky byli členy pracovní skupiny, která v rámci Asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD) připravila Etický kodex internetového poradenství (který byl také v roce 2005 na sněmu ČAPLD v Liberci přijat).

2007 – Modrá linka rozšiřuje služby internetového poradenství o formu VOIP neboli internetové telefonie.

2008 – Modrá linka ve spolupráci se Soukromou vyšší odbornou školou sociální v Jihlavě a pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina připravila a v říjnu 2008 realizovala 1. národní konferenci Internetové poradenství 2008, která nesla podtitul „Internet – cesta ke klientovi ve 3. tisíciletí“. Modrá linka počítá s realizací těchto konferencí i v dalších letech.

2010 – A. Lásková, B.Horská a L. Ptáček napsali první monografii o internetovém poradenství s názvem „Internet jako cesta pomoci“. Knihu vydalo nakladatelství SLON. Modrá linka současně uspořádala 2. národní konferenci věnovanou internetovému poradenství s tématem „Praxe a teorie současného internetového poradenství“. Z této konference byl vydán sborník příspěvků, který se stal zajímavou přehledovou publikací o aktuálních otázkách internetového poradenství v českém prostředí.

Publikační činnost

Pracovníci Modré linky jsou aktivní i v oblasti publikační činnosti. Přehled naší publikační činnosti s nabídkou možností stažení některých materiálů naleznete na samostatné stránce Publikace.

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English