Přeskočit navigaci
Safe Internet Day

Stížnosti – jak si stěžovat

Co dělat, když nejste spokojeni s průběhem Vašeho kontaktu?

Můžete mít připomínku nebo podat stížnost:

 1. Podat stížnost můžete sami, nebo si zvolit svého zástupce, který bude jednat ve Vašem zájmu (fyzickou nebo právnickou osobu, pravidlem je, že zástupce stojí mimo strukturu zařízení).
 2. Stěžovat si můžete:
  a) ústně a svou žádost vyřídit během hovoru. Pokud budete takto spokojeni, bude tato stížnost pokládána za připomínku k činnosti k lince důvěry. Bude o ní učiněn standardní zápis do evidence hovorů a linka důvěry se jí bude dále zabývat jako podnětem pro zkvalitnění své práce.
  b) Podat písemnou stížnost na naší kontaktní adresu: Modrá linka, o. s., Lidická 1880/50, 658 12 Brno, nebo na e-mailovou adresu manager(zavinac)modralinka.cz. Stížnost adresujte ředitelce sdružení Janě Zárubové.
 3. Stížnost můžete podat anonymně, musíte však určit způsob, jak Vás vyrozumíme o vyřízení stížnosti. Pokud tento způsob nebude znám, bude stížnost považována pouze připomínku k činnosti za linky důvěry.
 4. Pokud si chcete stěžovat, uveďte to prosím v předmětu Vašeho dopisu nebo e-mailu, nebo výslovně v jeho textu.

Vyřizování stížnosti

 1. Ředitelka sdružení předá stížnost vedoucí linky důvěry, ta stížnost prošetří a rozhodne o přijatém opatření.
 2. O vyřízení stížnosti Vás budeme informovat do 30 dnů od podání stížnosti písemně na adresu nebo e-mail, který uvedete.
 3. Vyjádříme se ke všem částem stížností a budeme Vás informovat o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.

Odvolání proti vyřízení stížnosti

 1. Nebudete-li spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete podat odvolání ke Správní radě občanského sdružení Modrá linka. Stížnost podávejte na adresu Modrá linka, o. s., Lidická 1880/50, 602 00 Brno - Černá Pole, nebo na e-mailovou adresu manager(zavinac)modralinka.cz Správní rada Vás do 30 dnů uvědomí o prošetření vyřízení stížnosti.
 2. Pokud ani tehdy nebude pro Vás stížnost uspokojivě vyřízena, můžete se obrátit na profesní organizaci ČAPLD, která zastřešuje linky důvěry.
 3. Jako další možnost pro odvolání uvádíme obrátit se na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Ligu lidských práv nebo občanské poradny.

Kniha stížností

 1. Pracoviště linky důvěry má zavedenou Knihu stížností, do které bude vaše stížnost zapsána.
 2. Máte právo požádat o nahlédnutí do knihy stížností na zápis týkající se Vaší stížnosti.

Kontakty na linku důvěry

Telefon

549 241 010

Mobil

608 902 410

Skype

modralinka

E-mail

help@modralinka.cz

 

V provozu denně
od 9.00 do 21.00 hod.


ikona - FaceBook

Modrá linka je členem International Federation of Telephone Emergency Services


 

Kdo nás podporuje...


English flag  English